PREZENTARE PROIECT

prezentare proiect SES

Proiectul „Creșterea oportunităților de incluziune socială prin crearea de structuri de economie socială pentru grupurile vulnerabile ale populației din trei regiuni de dezvoltare ale României” și-a propus să îmbunătățească situația profesională a 64 de persoane aparținând unor grupuri vulnerabile, oferind șansa unui loc de muncă pentru 29 de persoane în cadrul a 8 structuri de economie socială dezvoltate în regiunile Vest, Centru si Nord-Est ale României.

Acești beneficiari au fost sprijiniți să-și identifice nevoile și interesele profesionale, îndreptându-se spre o cât mai bună existență.

Cei 64 au beneficiat de servicii de informare și consiliere, 29 au fost angajați, iar 21 dintre ei au luat parte la programe de formare pentru a fi angajați în cadrul celor 8 Structuri de Economie Socială (SES), cu activitate în domeniul colectării, sortării și reciclării deșeurilor de echipamente electrice și electronice (DEEE).
OBIECTIVE SI BENEFICII

prezentare proiect SES

Obiectivul general al proiectului a fost facilitarea accesului pe piaţa muncii a grupurilor vulnerabile şi promovarea unei societăţi incluzive şi coezive în scopul asigurării bunăstării tuturor cetăţenilor.

Economia socială este termenul generic utilizat pentru a face referire la un grup de persoane fizice sau juridice care se reunesc pentru a forma diverse tipuri de organizații, care au un rol important în activităţi de gestionare a unor unităţi de producţie/servicii.

Aceste organizații au drept scop asigurarea şi menţinerea de locuri de muncă pentru persoanele care fac parte din grupurile vulnerabile şi consolidarea unei societăţi solidare, bazate pe înţelegerea şi respectarea drepturilor omului.

Cele 8 Structuri de Economie Socială (SES) ce au fost înființate au valorificat forţa de muncă locală.

Astfel s-a concretizat un prim beneficiu pentru comunitate, și anume de a da o șansă persoanelor vulnerabile să acceseze o normalitate, aceea a unui loc de muncă stabil.

 

prezentare proiect SES

Lipsa de activitate pe termen lung duce, implicit, la pierderea competenţelor şi abilităţilor solicitate pe o piaţă a muncii în rapidă schimbare.

Persoanele inactive au un acut sentiment al insecurităţii, nu au încredere în sine şi sunt nemotivate să se perfecţioneze în scopul angajării într-un nou loc de muncă. Proiectul și-a propus să schimbe această realitate.

De asemenea, crearea celor 8 SES-uri a contribuit la dezvoltarea Rețelei Naționale de Colectare și, în consecință, la creșterea cantității de deșeuri electrice colectate în România.

Beneficiul scontat a fost acela al atingerii țintei de 4 kg DEEE colectate pe cap de locuitor impuse de UE în 2015. Anul acesta ținta de colectare urmărită este mai mult de 40% din cantitățile de aparate electrice și electronice vândute în anul 2016.

Totodată, discutăm și despre un beneficiu al mediului înconjurător – prin antrenarea comunității și a cetățenilor implicați în proiect, persoane cărora debarasarea corectă, civică de un deșeu electric toxic li se părea neobișnuită, vor ajunge, ușor ușor, să o considere o normalitate.

Astfel, contribuim la reducerea impactului negativ asupra naturii, a planetei și a sănătății fiecăruia dintre noi al deșeurilor electrice depozitate sau aruncate incorect.