Municipiul Alba Iulia

Alba-IuliaMunicipiul Alba Iulia, ca autoritate locală, acordă o importanță deosebită promovării programelor sociale, îmbunătățirii situației persoanelor defavorizate și facilitării accesului grupurilor vulnerabile la servicii specializate.

Primăria Alba Iulia a adus valoare adăugată proiectului POSDRU, prin abordarea grupurilor beneficiarilor și intermedierea interacțiunii cu acestea în vederea implementării eficiente a proiectului de incluziune socială.