Creșterea oportunităţilor de incluziune socială prin crearea de structuri de economie socială pentru grupurile vulnerabile ale populaţiei din trei regiuni de dezvoltare ale României


Proiectul a îmbunătățit situația profesională a 64 de persoane aparținând unor grupuri vulnerabile, oferind șansa unui loc de muncă pentru 29 de persoane în cadrul a 8 structuri de economie socială dezvoltate în regiunile Vest, Centru și Nord-Est ale României.

INVESTEȘTE ÎN OAMENI!

Ce am realizat prin acest proiect în anul 2015:

  • Am creat 8 noi Structuri de Economie Socială (SES) în Centre de colectare deșeuri electrice;
  • Am susținut dezvoltarea durabilă a 8 comunități;
  • Am ajutat 64 de persoane din categorii vulnerabile să își identifice nevoile și interesele profesionale;
  • Am creat 43 de locuri de muncă;
  • Am angajat 29 de persoane din grupuri vulnerabile în centre de colectare a deșeurilor electrice;
  • Am îmbunătățit viața familiilor din care acestea fac parte;
  • Am crescut impactul pozitiv al colectării selective a deșeurilor, pentru oameni și mediul înconjurător;
  • Am implementat un model inovator și flexibil de integrare socială a grupurilor vulnerabile prin Structuri de Economie Socială (SES).

Ce ne propunem pentru anul 2016:

  • CONTINUITATE!